Menü

Özellikler

Revir

Öğrencilerimizin yurt içinde yaşayabilceği ufak çaplı yaralanmalarda acil müdahale gerektiren işlemlerin yapılabileceği bir revirimiz mevcuttur.